UNGUENTÃRIUS; A PERFUMER, A DEALER IN UNGUENTS

   Vicino Sei is een offline winkel. Met mensen die geen gegevens van jou opslaan. Maar omdat wij een website hebben en een ip adres ook een persoonsgegeven is nemen jouw privacy natuurlijk serieus. 

PRIVACY POLICY

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2019. We zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons hebt. We zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Hier laten we je weten welke informatie we verzamelen wanneer jij onze website gebruikt, waarom we deze verzamelen en hoe we jou helpen je gebruikerservaring te verbeteren. Je begrijpt dus precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van VICINO SEI.  Je dient je ervan bewust te zijn dat VICINO SEI niet verantwoordelijk is en kan zijn voor de privacypraktijken van andere sites en bronnen. Door het gebruik van deze website accepteer je ons privacybeleid. VICINO SEI respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens
Vicino Sei verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij het doen van een bestelling via ons contactformulier. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vicinosei@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Vicino Sei verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling als je ons een verzoek hebt gedaan je bestelling op te sturen
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vicino Sei neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vicino Sei) tussen zit. Vicino Sei gebruikt uitsluitend de volgende computerprogramma's of –systemen. Hostnet 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vicino Sei bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens>uitsluitend ter beantwoording van jouw mail aan ons en voor het opsturen van je bestelling. Bewaartermijn: gegevens worden direct verwijderd nadat jij je pakket hebt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen jouw gegevens niet met derden. Vicino Sei verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil zeggen je adres aan de verzender uitsluitend op het pakket zelf nooit digitaal. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vicino Sei gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Omdat wij een offline winkel zijn met echte mensen, verzamelen wij geen gegevens. Alleen als we je op jouw verzoek iets opsturen hebben we je naw details nodig en direct na verzending gooien jouw gegevens dus direct weg. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vicino Sei en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vicinosei@outlook.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vicino Sei wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vicino Sei neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vicinosei@outlook.com. Vicino Sei heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.